Jdi na obsah Jdi na menu
 


Somatologie - kostra

28. 2. 2007

SOMATOLOGIE – KOSTRA

Kostru člověka tvoří 206 kostí

l     funkce        » oporná funkce

l     ochranná funkce

l     funkce pák

l     funkce depozita materiálu

l     krvetvorba

l     energetický zdroj

l     podle tvaru – dlouhé, krátké a ploché kosti

Obrazek                                         

Stavba kosti

*      1.Okostice (vazivová blána na povrchu kost, je bohatě prokrvena, protkána nervy, umožňuje růst kosti do šířky )

*      2:Hutná kostní tkáň

*      3:Houbovita kostní tkáň z trámečků kostní tkáně; trámečky jsou uspořádány tak, že udrží hmotnost těla i námahu působící na kost tahem svalů

*      4:Kostní dřeň pouze v dlouhých kostech

KOSTI HORNÍ KONČETINY

Scapula -  lopatka

*      Clavicula - kost klíční 

*      Humerus  -kost pažní 

*      Ulna - kost loketní

*      Radius - kost vřetení

 

         Kosti ruky

         Kosti zápěstní

 1. os naviculare - kost loďkovitá

 2. os lunatum  - poloměsíčitá

 3.  os triquetrum - kost trojhraná

 4. os pisiforme -kost hrášková

 5. os trapezium -kost mnohostranná větší

 6. os trapezoideum - kost mnohostranná menší

 7. os capitatum- kost hlavatá

 8. os hamatum- kost hákovitá

         Kosti záprstní

 1. os metacarpale I - první kost záprstní

 2. os metacarpale II - druhá kost záprstní

 3. os metacarpale III - třetí kost záprstní

 4. os metacarpale IV - čtvrtá kost záprstní

 5. os metacarpale V - pátá kost záprstní

 

         Kosti prstů ruky

         phalanges- články prstů

 

KOSTI DOLNÍ KONČETINY

         pelvis- pánev

         os sacralis- kost křížová

         os coxe- kost pánevní

         os pubis - kost stydká

         os ischii- kost sedací

         os ilium- kost kyčelní

         femur- kost stehenní

         patella- čéška

 

         Bérec

 

         tibia- kost holení

         fibula- kost lýtková

 

         Kosti zánartní

 1. os talus- hlezení

 2. os calcaneus- kost patní

 3. os cuboideum- kost krychlová

 4. os naviculare- kost loďkovitá

 5. - 7 ossa cuneiformia- 3 kosti klínovité

         Kosti nártní

 1. os metataz I - první kost nártní

 2. os metataz II - druhá kost nártní

 3. os metataz III - třetí kost nártní

 4. os metataz IV - čtvrtá kost nártní

 5. os metataz V - pátá kost nártní

 

         Kosti prstů nohy

         phalanges- články prstů

 

 

LEBKA

         Obličejová část lebky

          2 horní čelist (maxila)

         2 patrové kosti (ossa pallatina) někdy rozštěp patra

         2 slzní (ossa lacrimalia) –

         2 lícní kosti (ossa zygomatica) - jařmovým obloukem spojeny s kostí spánkovou

          dolní čelist (mandibula) - jediná kost na hlavě připojena kloubně

         kosti nosní (ossa nasalia) - 2

         dolní skořepa nosní - 2

         jazylka (hyoideum)

         dutiny - k. čelní, horní čelist, k. klínová, čichová

 

Mozková část lebky

         spodina lební (basis cranii) -  k. čelní, týlní, klínová, čichová, spánková

          kost čelní (os frontale) -

         2 temenní kosti (ossa pariatelia) - spojeny šípovým švem

         týlní (os occipitale) - dva kloubní hrboly - spojení s atlasem

         velký otvor týlní - navazuje na kanál páteřní

         2 spánkové kosti (ossa temporalia) - mezi nimi spánkový šev

         šupiny spánkové kosti - (nejslabší místo na lebce), skalní kost - (nejtvrdší kost, uložen labyrint), bubínková

         sluchové kůstky (ossicula auditus) - ve středním uchu (kladívko, třmínek, kovadlinka)

         klínová (os sphenoidale) - její část turecké sedlo nese hypofýzu (podvěsek mozkový)

         přepážka nosní = radličná (os vomer)

         čichová (os ethmoidale)

         skořepy nosní -  horní, střední - po dvou

         švy :

         věncový (korunový) - čelní od temenních,   šípový - odděluje temenní

          lambdový - týlní od temen. a spánkových,

           spánkový - srůstající 3 kosti - pozná se ve stáří

 

PÁTEŘ

         Tvořena obratli – jednotlivé skupiny obratlů se liší tvarem

         Obratle vytvářejí kanálek, kterým prochází mícha

         Páteř spina dorsalis

         vertebrae cervicales C1 - C7- krční obratle

         C1 atlas- první krční obratel NOSIČ

         C2 axis- druhý krční obratel ČEPOVEC

         vertebrae thoracicae Th1 - Th12- hrudní obratle

         vertebrae lumbales L1 - L5- bederní obratle

         vertebrae sacrales S1 - S5- křížové obratle, srůstem tvoří kost křížovou

         vertebrae coccygis Co1 - Co4(5)- kostrční obratle, srůstem tvoří kostrč

Meziobratlové ploténky –mezi obratli; dodávají páteři pružnost a umožňují rychlý pohyb i skákání

 

Posunutí plotének dráždí nervová vlákna , působí značné bolesti a často znemožňuje i normální pohyb

 

Po narození je obloukovitá, později se vlivem sedání a chůze 2x esovitě prohýbá

 

Správné držení těla – je důležité pro správný vývin páteře (aktovka na zádech !!!)

 

 

HRUDNÍK thorax

 

         sternum- hrudní kost

         costae verae 1 - 7- žebra pravá

         costae spuriae 8 - 10- žebra nepravá

         costae fluctuantes, liberae 11 - 12- žebra volná

 

         Spojení kostí:

         1.pojivovou tkání – vazivem, chrupavkou, kostí

         2. kloubní – vzájemným dotykem styčných ploch

          Spojení pojivovou tkání :

·       vazivové

a) syndesmosis = vazivové spojení kostí mimo lebku

b) šev (sutura) = vazivové spojení kostí lebečních

c) vklínění (gomphosis) kořen zubu do jamky v čelisti

·    chrupavčité

a)  synchondrosis = spojení např. na kosti hrudní

b)  symphysis = spojení v oblasti námahy tahu a tlaku – symphysis pubica, meziobratlová ploténka.

     kostní

         – synostosis 5 obratlů křížových do kosti křížové

         Spojení kloubní

         Je pohyblivé spojení dvou ,případně více kostí, jež se uvnitř vazivového pouzdra dotýkají plochami pokrytými chrupavkou. Kloubní chrupavka má tlouštku  0,5-6mm dle druhu kloubu a typu zátěže na něj.

 

         Klouby jednoosé ( kladkový, čepový), dvouosé ( sedlový, vejčitý) a víceosé – trojosé ( kulovitý).

 

         Základní pohyby:

         a)       flexe (ohnutí) x extenze (natažení)

         b)       abdukce (odtažení stranou) x addukce (přitažení)

         c)       rotace ( otáčení) vnitřní x vnější

         d)       cirkumdukce (kroužení)

 

Rozdělení kloubů:

         a)   podle počte komponent na:

                 i.    jednoduché stýkají se pouze dvě kosti ( kloub ramenní)

                  ii.   složené – stýká se více kostí ( kloub loketní ) nebo mezi ně je vsunut discus nebo meniskus ( kloub kolenní)

 

         b) podle tvaru styčných ploch na:

 1. kulovitý – volný - ramenní

             - omezený – kyčelní pohyb všemi směry

 1.  elipsovitý – mezi 1.krčním obratlem a kondyly kosti týlní – pohyb ve dvou vzájemně na sebe kolmých směrech

 2. sedlovitý – mezi záprstní kostí palce a zápěstní kůstkou – pohyb ve dvou vzájemně kolmých směrech

 3.   válcový – kolový – hlavice kosti vřetenní v zářezu kosti loketní- jednosměrný pístový a otáčivý pohyb

 4.  kladkový –mezi kostí loketní a kostí pažní – pohyb jednosměrný bez stranových posunů ( kloub kolenní, hlezenní)

 5. plochý –mezi klíční kostí a lopatkou – možnost po sobě klouzat v různých směrech ( intervertebrální klouby)

 6. tuhý mezi kostí křížovou a kostí pánevní pouze minimální pohyby

Stavba kloubu

-         Kloubní hlavice a jamka

-         Celý kloub je uzavřen v kloubním pouzdru

 

-         Na třecí ploše hlavice a jamky je chrupavka

 

-         Z kloubního pouzdra se do kloubu vylučuje maz, který zmenšuje tření a umožňuje pohyb

Kloubní pouzdro + vazy

         Kloubní pouzdro = capsula articularis

         Fibrózní membrána

         Synoviální membrána – synovialocyty

        Synoviální tekutina = lubrikant

»         Filtrát plazmy + kys.hyaluronová + buňky

         Vazy – zpevňují kloubní pouzdro

         Klouby mají většinou dva laterální vazy

Poškození + reparace kloubů

         Artritis – zánětlivé onemocnění postihující jakoukoliv část kloubu

         Artróza – nezánětlivé degenerativní změny

         Luxace – vykloubení

         Regernerační schopnosti chrupavky jsou velmi nízké

Disky a menisky

         Chrupavčité destičky vložené mezi klubní konce kostí

         Vyrovnávají nestejná zakřivení

         Zvyšují pohybové možnosti kloubu

         Shock absorber – tlumič rázů

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

r

(r, 24. 11. 2010 18:04)

best web